Κατηγορίες βιβλίων
Επιλέξτε Υπερκατηγορία...
Ιστορία. Γεωγραφία / Αρχαιολογία. Αρχαιότητα. Ελληνική ιστορία / Ελλάς - Ιστορία / Ελλάς - Ιστορία - 1821-

Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Περί της επαναστάσεως των λεγομένων ελλήνων
Παραγγελία
Τίτλος:Περί της επαναστάσεως των λεγομένων ελλήνων
Η μαρτυρία του ιερομόναχου Γεράσιμου (1836)
Συγγραφέας: Κοταρίδης, Νίκος Γ.
Εκδότης: Opportuna
Έτος: 3 / 2017
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 20,00 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 20,00 €
 
Η Επανάσταση του 1821
Παραγγελία
Τίτλος:Η Επανάσταση του 1821
Η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Το νεοελληνικό έθνος, ο διαφωτισμός, η Φιλική Εταιρεία, ο Αλήπασας, Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία
Τόμος:1
Συγγραφέας: Φωτιάδης, Δημήτρης Α.
Εκδότης: Ζαχαρόπουλος Σ. Ι.
Έτος: 3 / 2017
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - 1453-
2. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 30,00 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 30,00 €
 
25η Μαρτίου 1821
Παραγγελία
Τίτλος:25η Μαρτίου 1821
Διπλογιορτή για την Ελλάδα
Συγγραφέας: Μωραΐτου, Πηνελόπη
Εκδότης: Σαΐτης
Έτος: 1 / 2016
Κατηγορία: 1. Παιδικά βιβλία, Ελληνικά
2. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 7,40 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 7,40 €
 
Το άγνωστο 1821
Παραγγελία
Τίτλος:Το άγνωστο 1821
Η αποστασία των Ρωμιών
Συγγραφέας: Λάζαρης, Γιάννης
Εκδότης: Δρόμων
Έτος: 12 / 2016
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 14,84 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 14,84 €
 
Γεώργιος Καραΐσκάκης
Παραγγελία
Τίτλος:Γεώργιος Καραΐσκάκης
Ο ακατάβλητος ήρωας της Επανάστασης
Συγγραφέας: Μπελέζος, Δημήτρης Σ.
Εκδότης: Γνώμων Εκδοτική
Έτος: 11 / 2016
Κατηγορία: 1. Αγωνιστές του 1821
2. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 11,90 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 11,90 €
 
Όσα δεν γνωρίζατε για την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821
Παραγγελία
Τίτλος:Όσα δεν γνωρίζατε για την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821
Συγγραφέας: Χόρτης, Άγγελος
Εκδότης: Μεταίχμιο
Έτος: 1 / 2016
Κατηγορία: 1. Τουρκοκρατία 1453-1821
2. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 6,99 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 6,99 €
 
Η επανάσταση του ελληνικού έθνους
Παραγγελία
Τίτλος:Η επανάσταση του ελληνικού έθνους
1822-1825
Τόμος:2
Συγγραφέας: Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Εκδότης: Σταμούλης Αντ.
Έτος: 11 / 2016
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 32,00 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 32,00 €
 
Τούρκικες σφαγές εναντίον των Ελλήνων κατά την επανάσταση
Παραγγελία
Τίτλος:Τούρκικες σφαγές εναντίον των Ελλήνων κατά την επανάσταση
Συγγραφέας: Κωνσταντάρας, Κωνσταντίνος Β.
Εκδότης: Ήλεκτρον
Έτος: 10 / 2016
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 15,90 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 15,90 €
 
Όσα δεν γνωρίζατε για την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821
Παραγγελία
Τίτλος:Όσα δεν γνωρίζατε για την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Εκδότης: Μεταίχμιο
Έτος: 9 / 2016
Κατηγορία: 1. Τουρκοκρατία 1453-1821
2. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 15,50 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 15,50 €
 
Η Φιλική Εταιρία (1814-1821)
Παραγγελία
Τίτλος:Η Φιλική Εταιρία (1814-1821)
Συγγραφέας: Κανδηλώρος, Τάκης Χ., 1874-1934
Εκδότης: Δρόμων
Έτος: 5 / 2016
Κατηγορία: 1. Φιλική Εταιρεία
2. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 18,00 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 18,00 €
 
Η επανάσταση του ελληνικού έθνους
Παραγγελία
Τίτλος:Η επανάσταση του ελληνικού έθνους
1813 - 1822 προεπαναστατικές ζυμώσεις και έναρξη
Τόμος:1
Συγγραφέας: Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Εκδότης: Σταμούλης Αντ.
Έτος: 5 / 2016
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 32,00 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 32,00 €
 
Τούρκοι και έλληνες αιχμάλωτοι κατά την ελληνική επανάσταση (1821-1829)
Παραγγελία
Τίτλος:Τούρκοι και έλληνες αιχμάλωτοι κατά την ελληνική επανάσταση (1821-1829)
Στερεά Ελλάδα, νησιά Αιγαίου, Πελοπόννησος: Οι αιχμαλωσίες, η τύχη, η ζωή, βαπτίσεις και εκχριστιανισμοί, ανταλλαγές
Συγγραφέας: Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Εκδότης: Σταμούλης Αντ.
Έτος: 4 / 2016
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 16,00 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 16,00 €
 
Ο ναυτικός πόλεμος κατά την ελληνική επανάσταση 1821-1829
Παραγγελία
Τίτλος:Ο ναυτικός πόλεμος κατά την ελληνική επανάσταση 1821-1829
Τόμος:2
Συγγραφέας: Μεταλληνός, Κωνσταντίνος
Εκδότης: Andy's Publishers
Έτος: 3 / 2016
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 40,00 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 40,00 €
 
Ο ναυτικός πόλεμος κατά την ελληνική επανάσταση 1821-1829
Παραγγελία
Τίτλος:Ο ναυτικός πόλεμος κατά την ελληνική επανάσταση 1821-1829
Τόμος:1
Συγγραφέας: Μεταλληνός, Κωνσταντίνος
Εκδότης: Andy's Publishers
Έτος: 3 / 2016
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 20,00 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 20,00 €
 
Μαχητές της ελευθερίας
Παραγγελία
Τίτλος:Μαχητές της ελευθερίας
Η ελληνική επανάσταση στη διεθνική της διάσταση
Συγγραφέας: Καρακατσούλη, Άννα
Εκδότης: Πεδίο
Έτος: 3 / 2016
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία - Επανάσταση του 1821
Τιμή Εκδότη: 24,90 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 24,90 €
 
Δείτε τη σελίδα   από 16
© 2008 Βιβλιοπωλεία Κηρήθρες
ΤΗΛ.: (+30) 24310-38660 - (+30) 24310-73931
FAX: (+30) 24310-39110 - (+30) 24310-73923
email: info@kirithres.gr