Τα βιβλία ανά εκδότη

Εκδόσεις Kauffmann
Atout Sorbonne B2 Oral: Corriges
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Sorbonne B2 Oral: Corriges
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Νικόλας
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 5 / 2008
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
2. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
Τιμή Εκδότη: 15,28 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 15,28 €
 
Atout Sorbonne B2 Oral
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Sorbonne B2 Oral
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Νικόλας
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 5 / 2008
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
2. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
Τιμή Εκδότη: 18,34 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 18,34 €
 
Ισπανοελληνικό λεξικό: Εκφράσεις και ιδιωματισμοί
Παραγγελία
Τίτλος:Ισπανοελληνικό λεξικό: Εκφράσεις και ιδιωματισμοί
Συγγραφέας: Dimoula, Lefki
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 5 / 2008
Κατηγορία: 1. Ισπανική γλώσσα - Λεξικά
2. Ισπανική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
Τιμή Εκδότη: 15,28 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 15,28 €
 
Atout Sorbonne C2
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Sorbonne C2
Corriges
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Νικόλας
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2007
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
2. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
Τιμή Εκδότη: 20,39 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 20,39 €
 
Atout Sorbonne C2
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Sorbonne C2
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Νικόλας
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2007
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
2. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
Τιμή Εκδότη: 28,53 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 28,53 €
 
Για μια ανθρωπολογία των διαπολιτισμικών ανταλλαγών
Παραγγελία
Τίτλος:Για μια ανθρωπολογία των διαπολιτισμικών ανταλλαγών
Η εθνογραφική ταινία στη μελέτη συναντήσεων νεαρών ευρωπαίων
Συγγραφέας: Τριανταφύλλου, Άννα
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2007
Κατηγορία: 1. Πολιτισμική ανθρωπολογία
2. Επικοινωνία (Κοινωνικές επιστήμες)
3. Κινηματογράφος
4. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Τιμή Εκδότη: 18,36 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 18,36 €
 
Atout Dalf C2 Ecrit
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Dalf C2 Ecrit
Cadre Europeen commun de reference
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Νικόλας
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2006
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 30,57 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 30,57 €
 
Atout Dalf C1 Ecrit
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Dalf C1 Ecrit
Production orale: Cadre Europeen commun de reference
Συγγραφέας: Satre, Jean-Louis
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2006
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 30,06 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 30,06 €
 
Atout Dalf C1 Ecrit Corriges
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Dalf C1 Ecrit Corriges
Production orale: Cadre Europeen commun de reference
Συγγραφέας: Satre, Jean-Louis
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2006
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 20,39 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 20,39 €
 
Atout Dalf C1
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Dalf C1
Comprehension orale: Cadre Europeen commun de reference
Συγγραφέας: Apartian, Souzana
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2005
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 28,53 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 28,53 €
 
Atout Dalf C1 Corriges
Παραγγελία
Τίτλος:Atout Dalf C1 Corriges
Comprehension orale: Cadre Europeen commun de reference
Συγγραφέας: Apartian, Souzana
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2005
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 20,39 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 20,39 €
 
Annales du Delf A1, A2, B1, B2 et du Dalf C1, C2
Παραγγελία
Τίτλος:Annales du Delf A1, A2, B1, B2 et du Dalf C1, C2
Carde Europeen Commun de reference pour les langues. Sujets Grece session Decembre 2005
Συγγραφέας:
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2006
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 17,04 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 17,04 €
 
Arc-en-ciel 2
Παραγγελία
Τίτλος:Arc-en-ciel 2
Guide pedagogique
Συγγραφέας: Charnet, Claire
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2005
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 11,21 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 11,21 €
 
Arc-en-ciel 2
Παραγγελία
Τίτλος:Arc-en-ciel 2
Cahier d' exercises
Συγγραφέας: Dangon, Francoise
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2005
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 13,75 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 13,75 €
 
Arc-en-ciel 2 Eleve
Παραγγελία
Τίτλος:Arc-en-ciel 2 Eleve
Methode de Francais
Συγγραφέας: Charnet, Claire
Εκδότης: Kauffmann
Έτος: 1 / 2005
Κατηγορία: 1. Γαλλική γλώσσα - Διδακτικά βιβλία για ξένους
2. Γαλλική γλώσσα - Σπουδή και διδασκαλία
Τιμή Εκδότη: 19,87 €
ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 19,87 €
 
Δείτε τη σελίδα   από 8
© 2008 Βιβλιοπωλεία Κηρήθρες
ΤΗΛ.: (+30) 24310-38660 - (+30) 24310-73931
FAX: (+30) 24310-39110 - (+30) 24310-73923
email: info@kirithres.gr